Ürünlerimiz

1. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Adresli Algılama Sistemleri:

Konvensiyonel Algılama Sistemleri:

2. Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

3. Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

4. Yangından Korunma Ekipmanları

5. Acil Anons ve Yönlendirme Sistemleri


Yangın veya herhangi bir acildurumda alarm mesajlarının iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile süreklifon müziği yayınlaması amacıyla ileri teknolojinin gereklerini yerine getirensistemlerdir. Acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliyeedilmesini sağlamaktır. Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü ve zonesayıları, sistemin yapısını belirlemektedir.

Kurulan sistemler, yangın alarm gibi sistemlerle entegre olarakçalışabilmektedir. Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anonsyapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekliolmasını da sağlamaktır.
Genel seslendirme ve acil anonssistemleri, büyük kitlelere acil durum anonslarının yapılması, çok sayıdakişiye önceden kaydedilmiş mesajların iletilmesi ve çevre müzik yayını gibifaydalarıyla dikkat çekmektedir. Gelişmiş sistemlerin çok geniş kullanımalanları vardır: Tren istasyonları, ofis binaları, alışveriş merkezleri,tiyatro ve sinemalar, üniversite kampüsleri, vs.

Translate »